Welke opleidingen kan je volgen?

Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen?
Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen en computer op te frissen en te vergroten.
Ook als je 'mee' wil zijn in de maatschappij, hebben we je heel wat te bieden.

Binnen elk leerdomein hebben we cursussen op verschillende niveaus en met specifieke inhouden.
Alle cursussen zijn op het niveau lagere school en eerste graad secundair onderwijs.

TAAL: Nederlands

 • De krant, een brief, een handleiding vlot lezen en begrijpen
 • Formulieren begrijpen en invullen
 • Zonder fouten schrijven
 • Een brief, e-mail of verslag schrijven
 • ...

TAAL: Nederlands voor anderstaligen

 • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven
 • Nederlands gebruiken in dagelijkse situaties
 • Opgelet: voor deze cursussen moet je je inschijven via het Agentschap Integratie en Inburgering .
  Je vindt alle adressen hier

TAAL: Opstap Frans en Engels

Basiskennis als voorbereiding op de cursussen Frans en Engels in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

REKENEN / WISKUNDE

 • Rekenen met geld
 • Vlot hoofdrekenen
 • Oppervlakte, inhoud en volume berekenen
 • Werken met breuken en procenten
 • Grafieken en tabellen lezen
 • ...

ICT: Computers en internet

 • Digitale toestellen bedienen: een computer, tablet, smartphone, ...
 • Werken met digitale informatie
 • Digitaal communiceren
 • De computer als leermiddel gebruiken
 • ...

MAATSCHAPPIJORIËNTATIE

 • Communicatie
 • Leren leren
 • Actualiteit en geschiedenis
 • Kunst en cultuur
 • Rechten en plichten
 • Mobiliteit
 • Opvoeden
 • ...

Een cursus zoeken in jouw buurt? Dat kan hier.

Delen: