Wat doet de Federatie Centra voor Basiseducatie?

De Federatie Centra voor Basiseducatie is de belangenorganisatie van de 13 Centra voor Basiseducatie.

Ze ondersteunt de uitvoering van de missie en de visie van de sector via: 

  • ontwikkeling, bewaking en bijsturing van het agogisch project van de sector
  • sensibilisering over geletterdheid
  • belangenbehartiging namens de werkgevers en van de doelgroep
  • opvolging en beïnvloeding van regelgeving met betrekking tot de sector


De Federatie is ook het aanspreekpunt tussen de centra en verschillende stakeholders op Vlaams niveau.
U kan bij ons terecht met alle sectorgebonden vragen.

Neem contact op met een medewerker.

Delen: