VACATURE: voltijds afgevaardigd bestuurder

De Federatie Centra voor Basiseducatie is op zoek naar een voltijdse afgevaardigd bestuurder. Het contract is voor onbepaalde duur en indiensttreding vanaf 1 september 2018. 

Werken bij de Federatie Centra voor Basiseducatie betekent werken in en voor een snelgroeiend Netwerk van 13 pluralistische Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Met ons enthousiast team werken wij aan de versterking van onze sector waar de zorg voor onze cursisten centraal staat. Dagelijks zijn hier 1200 mensen aan de slag om de geletterdheid van laaggeletterde volwassenen te verhogen via onderwijs en vorming. De Federatie behartigt ook de belangen van de sector en de doelgroep. 

Wat doe je als afgevaardigd bestuurder? 

1. Leiden en aansturen van het Federatieteam 
• Aanwervingsbeleid 
• Medewerkers coachen 
• Financieel beheer 

2. Opbouwen van het Netwerk BE
• Aansturing op het strategisch beleidsplan van het Netwerk BE 
• Opstarten en leiden van het team beleidsbeïnvloeding

3. Ondersteunen en faciliteren van de samenwerking met Vocvo (Vlaamse ondersteuningsdienst voor volwassenenonderwijs) 

4. Voorbereiden en opvolgen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

5. Voorbereiden en opvolgen van beleidsdossiers over de sector volwassenenonderwijs en van belendende beleidsdomeinen zoals integratie- en inburgering, armoede, werk

6. Opvolgen van de implementatie van het financieringsdecreet volwassenenonderwijs

7. De sector vertegenwoordigen en beleidsbeïnvloeding:
• Vertegenwoordigen van de werkgevers van de sector Basiseducatie in het sociaal overleg met de Vlaamse overheid en de vakorganisaties
• Bilateraal overleggen met kabinetten, administraties, agentschappen en politici
• Deelnemen aan verschillende overlegorganen in de Vlaamse onderwijsraad (VLOR).
• Deelnemen aan het Vlaams NT2-overleg met de agentschappen integratie en inburgering 
• Overleggen en afstemmen met VDAB
• Overleggen met andere onderwijskoepels en het GO!
• Deelnemen aan diverse andere overlegplatforms


Wat moet je kunnen als afgevaardigd bestuurder?

Algemene competenties
• is betrokken op de organisatie en de sector
• denkt en handelt oplossingsgericht 
• neemt initiatief tot verbeteringen 
• voert innovatie door
• is veranderingsgericht 
• kan omgaan met (zelf)kritiek
• neemt eigenaarschap voor persoonlijke ontwikkeling
• communiceert open
• werkt kwalitatief 
• komt afspraken na
• organiseert het werk en kan omgaan met tijdsdruk
• kan omgaan met stress en emotionele situaties
• kan omgaan met regels en afspraken
• kan omgaan met fouten
• is ambassadeur van Basiseducatie
• kan omgaan met diversiteit
• is loyaal
• kan grenzen trekken 
• is vertrouwelijk in de omgang 

Specifieke competenties
• heeft inzicht in de relaties en belangen tussen de verschillende spelers binnen en buiten het Netwerk Basiseducatie
• heeft voeling met onderwijs en vorming
• is een netwerker
• ontwikkelt visie en strategie 
• plant en organiseert 
• stelt heldere en realistische verwachtingen 
• kan delegeren
• volgt de werking op, evalueert en stuurt bij
• kan overleg leiden
• is resultaatgericht
• is zelfsturend 
• kan beslissingen nemen
• kan moeilijke gesprekken voeren
• toont betrokkenheid op mensen
• helpt medewerkers groeien
• voert coachende gesprekken
• motiveert en inspireert anderen
• coacht groepen

Vereisten

• minstens bachelorsdiploma 
• minstens 5 jaar relevante werkervaring

Aanbod

• een boeiende en gevarieerde job in een sector die volop in beweging is
• een fijne werksfeer
• een contract van onbepaalde duur (38u/week)
• glijdende werkuren en telewerk is mogelijk
• onderwijsbarema 511 met een bruto aanvangswedde van €3982,17 bij 0 jaar anciënniteit voor een voltijdse medewerker
• wij bieden een ruime vakantieregeling 
• in dienst zo snel mogelijk
• openbaar vervoer wordt volledig door de werkgever terugbetaald
• werkplek op een boogscheut van het station Brussel-Zuid
• voor kandidaten tewerkgesteld in onderwijs is tewerkstelling detachering mogelijk

Heb je interesse? 

• Stuur dan een motivatiebrief en cv per e-mail met onderwerp ‘vacature afgevaardigd bestuurder’ naar steven.vandeneynde [at] federatie-basiseducatie.be ten laatste op 21/6/2018.
• De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in Brussel, Marcel Broodthaersplein 8, 4de verdieping op 27/6/2018 en 28/8/2018. 
• Voor bijkomende informatie kan je terecht bij steven.vandeneynde [at] federatie-basiseducatie.be of 0473 170 953.

Delen: