Open School Kortrijk - Roeselare

Vacature uitvoerend administratief medewerker

Het Centrum voor Basiseducatie vzw is een opleidingscentrum voor laaggeschoolde volwassenen met opleidingen basisvaardigheden  i.f.v. professionele noden en persoonlijke ontplooiing. Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief, cursistgericht cursusaanbod.

In het kader van de werking heeft het CBE Open School voor Volwassenen vzw een vacature voor een

 

UITVOEREND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

Contract en voorwaarden

 • Bediendencontract

 • Standplaats:  Kortrijk

 • Uitvoering opdracht in Kortrijk en Roeselare

 • Tijdelijk halftijds contract (18u/36u, op maandag- en donderdagvoormiddag in Kortrijk, dinsdag ganse dag in Roeselare)

 • Periode:  16 april – 31  augustus 2018, met kans op verlenging

 • Minimum diploma hoger secundair onderwijs (barema 122)

 • Rijbewijs B en beschikken over een wagen.

 • Bewijs van goed gedrag en zeden.

 • Medisch attest om in het onderwijs te werken

 

Functieprofiel

 • Verzorgt de administratie: is “het eerste gezicht” van het centrum, helpt actief mee opdat de dagelijkse werking vlot kan verlopen. De uitvoerend administratief medewerker zorgt voor input van gegevens, neemt uitvoerende en ondersteunende taken op zich, zorgt voor onthaal.

 • Overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren.

 • Werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking van het centrum.

 • Leert permanent.

Competentieprofiel

 • Gedreven zijn

 • Openheid tonen

 • Plannen en organiseren

 • Integer handelen

 • Klantvriendelijk zijn

 

Vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden

 • Administratieve vaardigheden

 • ICT-vaardigheden

 • Vergadertechnische vaardigheden

 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatiebrief met CV (in één Worddocument) uitsluitend per mail naar info [at] openschool12.be ()  t.a.v. de directie  
ten laatste tegen 
donderdag 12 april 2018 18u.

 • Eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven met CV. Uitnodiging naar verdere selectie.

 • Definitieve selectie op basis van een ICT-proef en  sollicitatiegesprekken op woensdag 20 april 2018 vanaf 15u in CBE Open School voor Volwassenen,
  Sint-Elooisdreef 56A te Kortrijk.

uitgebreid functie- en competentieprofiel