Open School Kortrijk - Roeselare

Vacature uitvoerend administratief medewerker

 

 

Het Centrum voor Basiseducatie vzw is een opleidingscentrum waar laaggeletterde volwassenen, met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan, hun basisvaardigheden op het vlak van taal, rekenen, computerkennis of algemene vorming kunnen opfrissen en versterken i.f.v. professionele noden en persoonlijke ontplooiing. Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief, cursist gericht cursusaanbod.

In het kader van de werking heeft het CBE Open School voor Volwassenen vzw een vacature voor een

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

Functieprofiel

Als administratief medewerker verwachten we dat je

 • zorgt voor het onthaal en de telefoonpermanentie

 • gegevens cursus- en cursistenregistratie invoert

 • uitvoerende en ondersteunende taken opneemt

 • samenwerkt met collega's en deelneemt aan teamvergaderingen

 • een wagen hebt en flexibel ingezet kan worden op verschillende cursusplaatsen i.f.v. de decentrale
    cursistenregistratie in de regio Kortrijk-Roeselare.

We verwachten dat je

 • vertrouwd bent met de leefwereld van laaggeletterde volwassenen en interesse hebt om met deze
    doelgroep om te gaan

 • een zicht hebt op de werking van een Centrum voor Basiseducatie, ervaring ter zake is zeker een pluspunt

 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

 • gemotiveerd bent

 • heel goed met mensen kan omgaan

 • zelfstandig kan handelen, maar ook graag in teamverband werkt

 • flexibel bent en bereid bent je in de cursus- en cursistenregistratie in te werken

 • vertrouwd bent met basisprogramma’s ICT.

  Competentieprofiel

 • Gedreven zijn.

 • Openheid tonen.

 • Plannen en organiseren.

 • Integer handelen.

 • Klantvriendelijk zijn.

Jobgerelateerde competenties

 • Cursisten en klanten ontvangen.

 • Nauwkeurig en nauwgezet administratieve taken uitvoeren.

 

Aanbod

 • Werken in een gedreven team.

 • Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching.

 • Halftijds contract (19u per week, februari-juni 2019) interim, mogelijk verlengbaar.

 • Barema 122.  Meer info: www.ond.vlaanderen.be.

 • Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en opgebouwde anciënniteit in
    het onderwijs kunnen meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon.

 • 35 dagen vakantie op jaarbasis bij fulltime tewerkstelling.

 • Plaats tewerkstelling: Kortrijk.

 

Sollicitatieprocedure

 • Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail naar info [at] openschool12.be ()  t.a.v. de directie ten laatste tegen maandag 21 januari 2019 12u.

 • Eerste selectie vindt plaats op basis van de sollicitatiebrieven met CV.

Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken op vrijdag 25 januari 2019  in CBE Open School voor Volwassenen, Sint-Elooisdreef 56A te Kortrijk


PDF icon competentieprofiel-administratief-medewerkers_cbe.pdf
PDF icon functieprofiel-administratieven_cbe.pdf