Open School Kortrijk - Roeselare

Vacature uitvoerend administratief medewerker

 

 

Het Centrum voor Basiseducatie vzw organiseert cursussen voor laaggeletterde volwassenen. Het cursusaanbod bestaat uit taal, wiskunde, ICT of maatschappijoriëntatie. Het opfrissen en versterken van deze basisvaardigheden ondersteunt onze cursisten in hun professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. We bereiken mensen vanuit verschillende landen en culturen: zowel mensen die hier zijn opgegroeid en hebben school gelopen, als mensen die naar hier gekomen zijn als vluchteling of migrant en onze taal nog niet kennen. Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch en multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief cursistgericht cursusaanbod. 

 

 

We zoeken een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER.

 

Functieprofiel

Als administratief medewerker verwachten we dat je

 • zorgt voor het onthaal en de telefoonpermanentie

 • gegevens cursus- en cursistenregistratie invoert

 • uitvoerende en ondersteunende taken opneemt

 • samenwerkt met collega's en deelneemt aan teamvergaderingen

 • een wagen hebt en flexibel ingezet kan worden op verschillende cursusplaatsen i.f.v. de decentrale
    cursistenregistratie in de regio Kortrijk-Roeselare.

We verwachten dat je

 • vertrouwd bent met de leefwereld van laaggeletterde volwassenen en interesse hebt om met deze
    doelgroep om te gaan

 • een zicht hebt op de werking van een Centrum voor Basiseducatie, ervaring ter zake is zeker een pluspunt

 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

 • gemotiveerd bent

 • heel goed met mensen kan omgaan

 • zelfstandig kan handelen, maar ook graag in teamverband werkt

 • flexibel bent en bereid bent je in de cursus- en cursistenregistratie in te werken

 • vertrouwd bent met basisprogramma’s ICT.

  Competentieprofiel

 • Gedreven zijn.

 • Openheid tonen.

 • Plannen en organiseren.

 • Integer handelen.

 • Klantvriendelijk zijn.

Jobgerelateerde competenties

 • Cursisten en klanten ontvangen.

 • Nauwkeurig en nauwgezet administratieve taken uitvoeren.

 

Aanbod

 • Werken in een gedreven team.

 • Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching.

 • Halftijds contract (20u/36u per week, sepember-december 2020) mogelijk verlengbaar.

 • Barema 122.  Meer info: www.ond.vlaanderen.be.

 • Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en opgebouwde anciënniteit in
    het onderwijs kunnen meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon.

 • 35 dagen vakantie op jaarbasis.

 • Plaats tewerkstelling: Kortrijk.

 

Sollicitatieprocedure

 • Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail naar personeel [at] openschool12.be    t.a.v. de directie ten laatste tegen 21 september 2020 's middags. 

 • Eerste selectie vindt plaats op basis van de sollicitatiebrieven met CV.

 • Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken op vrijdag 25 september 2020 in de namiddag in CBE Open School voor Volwassenen, Sint-Elooisdreef 56A te Kortrijk.
 • Een uitgebreid functie- en competentieprofiel (uitvoerend) kan u terugvinden op de website
  www.basiseducatie.be/open-school-kortrijk-roeselare. 


PDF icon competentieprofiel-administratief-medewerkers_cbe.pdf
PDF icon functieprofiel-administratieven_cbe.pdf

Delen: