Open School Kortrijk - Roeselare

Vacature leraar Basiseducatie

Het Centrum voor Basiseducatie vzw is een opleidingscentrum waar laaggeletterde volwassenen, met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan, hun basisvaardigheden op het vlak van taal, rekenen, computerkennis of algemene vorming kunnen opfrissen en versterken i.f.v. professionele noden en persoonlijke ontplooiing. Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief, cursistgericht cursusaanbod.

In het kader van vervangingen heeft het CBE Open School voor Volwassenen vzw een vacature voor een

 

LERAAR BASISEDUCATIE

 

Functieprofiel

Als LERAAR BASISEDUCATIE verwachten we dat je

 • lessen en lesmodules voorbereidt 

 • les geeft 

 • mee cursussen ontwikkelt

 • zorg draagt voor onze cursisten

 • de administratie van je cursus doet

 • samenwerkt met collega's en deelneemt aan teamvergaderingen

 • bereid bent tot avondwerk

 • een wagen hebt en flexibel ingezet kan worden op verschillende leergebieden en cursusplaatsen in de
    regio Kortrijk-Roeselare.


  We verwachten dat je

 • inzicht hebt in leerprocessen

 • vertrouwd bent met de leefwereld van laaggeletterde volwassenen en interesse hebt om met deze
    doelgroep te werken

 • een zicht hebt op de werking van een Centrum voor Basiseducatie, ervaring ter zake is zeker een pluspunt

 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

 • gemotiveerd bent

 • werkt aan een krachtige leeromgeving en mensen coacht en stimuleert tot leren

 • heel goed met mensen kan werken

 • zelfstandig kan handelen, maar ook graag in teamverband werkt

 • flexibel bent en bereid bent je in verschillende leergebieden (verder) in te werken

 • vertrouwd bent met basisprogramma’s ICT.

Competentieprofiel

 • Gedreven zijn.

 • Openheid tonen.

 • Plannen en organiseren.

 • Integer handelen.

 • Coachen en stimuleren tot leren.

 • Ontwerpen van krachtige leeromgevingen.

Jobgerelateerde competenties

 • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen.

 • Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren.

 • Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen.

 • Cursisten of deelnemers selecteren.

 • Kennis overbrengen aan cursisten.

 • Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...).

 • Een opleiding geven in algemene basiskennis.

 

Aanbod

 • Werken in een gedreven team met gemotiveerde cursisten.

 • Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching.

 • Voltijds contract (36u per week) tot eind december 2020, mogelijk verlengbaar + wervingsreserve. 
  Andere stelsels dan een voltijds contract zijn bespreekbaar. 

 • Barema 301 voor lesgevers zonder pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid; barema 346
    voor lesgevers met pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid.
    Meer info: www.ond.vlaanderen.be.

 • Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en opgebouwde anciënniteit in
    het onderwijs kunnen meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon.

 • CBE is onderdeel van het volwassenenonderwijs; wie vastbenoemd is in een ander onderwijsniveau, kan via een TAO tewerkgesteld worden in CBE. 

 • 35 dagen vakantie op jaarbasis bij fulltime tewerkstelling.

 • Plaats tewerkstelling: Kortrijk of Roeselare.

 

Sollicitatieprocedure

 • Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail naar  personeel [at] openschool12.be  
  t.a.v. de directie ten laatste tegen zondag 16 augustus 2020, 23u59.

 • Eerste selectie vindt plaats op basis van de sollicitatiebrieven met CV op woensdag 19 augustus 2020. 

 • Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken op donderdagnamiddag 20 augustus 2020 in CBE Open School voor Volwassenen, Sint-Elooisdreef 56a, 8500 Kortrijk. Gelieve deze namiddag vrij te houden in uw agenda. 

 • Klik op onderstaande links voor een uitgebreid functie-en competentieprofiel.

PDF iconfunctieprofiel-leraar-basiseducatie.pdf

PDF iconcompetentieprofiel-leraar-basiseducatie.pdf

 


Delen: