Open School Antwerpen

Vacature klusjesman (m/v/x)

Basiseducatie staat voor een onderwijs- en opleidingsaanbod voor laaggeletterde volwassenen. Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (CBA - roepnaam Open School) is een van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen die door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. Onze kerntaak is het terugdringen van laaggeletterdheid. In Vlaanderen is immers nog altijd 1 op 7 volwassenen laaggeletterd. Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan: Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Wiskunde, Maatschappelijke Oriëntatie, ICT en opstap Talen. We geven les aan ongeveer 10.000 cursisten per jaar waarvan ongeveer 95% anderstalig is. Er werken bijna 300 mensen in ons centrum. Ons werkingsgebied is de stad Antwerpen en de ruime regio rond Antwerpen (van Essen tot Mortsel). In dit gebied hebben we diverse lesplaatsen. We hebben 6 hoofdvestigingsplaatsen: in de Lange Nieuwstraat, de Uitbreidingsstraat, de Minderbroedersrui, de Bredabaan, de Desguinlei en de Kwekerijstraat.

Functiebeschrijving
De klusjesman (m/v/x) doet algemeen onderhoud in de verschillende gebouwen van CBA.

Specifieke taken
• Voert allerlei herstellingen uit o.a. aan elektriciteit, sanitair, aan deuren en meubilair.
• Doet kleine schilderwerken.
• Werkt mee aan het verhuizen van meubilair en materiaal.
• Zorgt voor het goed in orde houden en opruimen van de werklocatie.
• Geeft feedback aan de verantwoordelijke met betrekking tot de herstellingen.
• Contacteert de verantwoordelijke indien zelfstandig herstellen niet mogelijk is.
• Gaat na of structurele verbeteracties hetzelfde defect kunnen vermijden in de toekomst en bespreekt deze mogelijke oplossingen met de verantwoordelijke.
• Draagt zorg voor het in goede staat houden van materiaal en beschermingsmiddelen.
• Overlegt met zijn verantwoordelijke in functie van uit te voeren opdrachten.

Plaats in de organisatie
De klusjesman wordt dagelijks aangestuurd door de teamverantwoordelijke infrastructuur.

Kennis
• Goede kennis van algemene onderhoudswerken.
• Goede kennis van elektriciteit.
• Beschikt over basiskennis pc-gebruik.
• Kent en ondersteunt het preventie -en veiligheidsbeleid van CBA.
• In het bezit van rijbewijs B

Vaardigheden
• Nauwkeurig werken.
• Bereid zijn om te leren.
• Verdraagzaam en begripsvol omgaan met verschillen tussen mensen.
• Plannen en organiseren van opdrachten.

Attitudes

• Zin voor initiatief
• Stressbestendig zijn
• Flexibel zijn
• Kunnen samenwerken
• Zelfstandig werken

Aanbod

  • Wij bieden een voltijds contract van bepaalde duur tot 31/8/2018 (38u/week) met mogelijkheid tot verlenging
  • Loonbarema 122 (onderwijs) met een bruto aanvangswedde van € 2.040,21 bij 0 jaar anciënniteit
  • Wij bieden een ruime vakantieregeling van 35 dagen per jaar + 12 dagen arbeidsduurvermindering (in een voltijdse betrekking)
  • De kosten van het openbaar vervoer worden volledig vergoed

Procedure

  • Motivatiebrief en CV per mail sturen (met onderwerp ‘vacature klusjesman’) naar vacature [at] cbe-antw.be uiterlijk 10 januari 2018
  • Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 17 januari 2018
  • Start zo snel mogelijk