Ambassadeurs in geletterdheid


Onze ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen op gebied van laaggeletterdheid. Het zijn (ex-)cursisten van Basiseducatie die vertellen over hun ervaringen als laaggeletterde. Ze kregen hiervoor een aangepaste opleiding. Beter dan wie ook kunnen onze ambassadeurs andere mensen motiveren en stimuleren om de stap richting Basiseducatie te zetten.

Ze vertellen over:

  • hun schoolervaringen 
  • de impact van laaggeletterd zijn op hun dagelijkse leven
  • de gevoelens die daarmee gepaard gingen
  • wat hun de stap deed zetten naar Basiseducatie
  • hoe dat hun leven veranderd heeft

Maak kennis met enkele ambassadeurs in de bijlagen. 

Wil je graag een ambassadeur uitnodigen voor een gesprek, een lezing of een portret in de pers?
Contacteer joke.dejaeghere [at] federatie-basiseducatie.be 

Delen: