Samenwerken met Basiseducatie

De Centra voor Basiseducatie hebben een uitgebreid netwerk aan partners. We werken samen met steden en gemeenten, OCMW, VDAB, Huizen van het kind, Huis van het Nederlands, Agentschap Integratie & Inburgering, thuiszorgdiensten, gevangenis, PWA-kantoren, centra voor volwassenonderwijs, privé bedrijven, ... Er zijn verschillende manieren om met ons samen te werken.

  • Doorverwijzen naar open aanbod

De stap naar volwassenenonderwijs is vaak een grote stap. Wanneer mensen een 'zetje' krijgen van iemand die ze kennen en vertrouwen, gaat dat vaak vlotter. Organisaties kunnen hun cliënten of medewerkers doorverwijzen naar het open aanbod in één van de 13 Centra voor Basiseducatie. Ontdek het aanbod van de Centra hier

  • Aanbod op maat

Basiseducatie organiseert ook cursussen op vraag van of in samenwerking met organisaties en bedrijven. Afhankelijk van de verwachtingen van de organisatie, stellen we een programma samen. We passen de inhoud aan volgens de behoefte van de partner en de beoogde deelnemers. Zo spelen we actief in op de leerbehoeften van specifieke doelgroepen. 

Enkele voorbeelden van cursusinhouden: sollicitatietraining, basisvaardigheden op de werkvloer, communicatieve vaardigheden, budgetbeheer. Lees hier de ervaringen van deelnemers, organisatoren lesgevers in verschillende maatwerk projecten.

Voor meer info: neem contact op met het centrum in je buurt.


  • Toolbox Geletterdheid op de werkvloer

Geletterdheidsproblemen op een werkvloer vertalen zich in problemen met instructies begrijpen, afspraken nakomen, communicatie tussen collega’s, werkroosters begrijpen, omgaan met veranderingen. Werken aan geletterdheid op de werkvloer levert heel wat op. Voor de werknemer, die beter zal functioneren en zich beter in zijn vel zal voelen. Maar ook voor de werkgever: betere communicatie en een meer flexibel inzetbare medewerker.

Via de Toolbox Geletterdheid op de werkvloer bieden de Centra voor Basiseducatie ondersteuning aan bedrijven en organisaties op vlak van geletterdheid. Ze werken op maat en volgens de noden en het tempo van de werknemers. Dat kan op de werkvloer of in een klassikaal aanbod. Daarnaast biedt de Toolbox ook ondersteuning aan werkgevers of leidinggevenden via direct bruikbare tools en ondersteuning op maat.

Voor meer info: neem contact op met joke.dejaeghere [at] federatie-basiseducatie.be of neem een kijkje op www.geletterdheidopdewerkvloer.be

 

Delen: