Missie en visie

Het Netwerk Basiseducatie bestaat uit 13 pluralistische Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel en de Federatie Centra voor Basiseducatie. Het Netwerk zet in op de meest kwetsbare cursisten. Onze centra bereiken met diverse opleidingen kortgeschoolde, laaggeletterde volwassenen, ongeacht hun moedertaal. Via ons aanbod willen we voor hen het verschil maken door hun kansen in de maatschappij te verhogen

Het Netwerk heeft de ambitie om effect te bereiken in de samenleving. Met ons aanbod streven we vijf prioritaire impacten na:
1. De cursist heeft meer kans om werk te vinden en staat sterker op de arbeidsmarkt.
2. De cursist staat sterker in functie van de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.
3. De cursist kan zijn dagelijks leven organiseren.
4. De cursist is een kritische en zelfbewuste burger.
5. De cursist staat sterk als consument.

Om deze impacten te realiseren is een geïntegreerd en functioneel aanbod essentieel. Daarbij werken we aan leervaardigheden, communicatieve, numerieke en digitale vaardigheden. We vertrekken van de leernoden van elke cursist en van zijn dagelijks leven. Samenwerking met verschillende partners ligt dan ook voor de hand.

Lees onze volledige missie en visie in bijlage.

Delen: