Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Financieel verantwoordelijke

Functieomschrijving


1. verzorgt de algemene boekhouding inclusief de aankoopprocedures
2. grootboek/dagboeken/afschrijvingstabellen/afrekeningen/begrotingen
3. ontwikkeling in verband met het boekhoudprogramma en de vereisten van de administratie opvolgen
4. adviseert de directie / staf over begroting/afrekening, budget en financiën
5. zorgt voor een professionele communicatie (zowel via telefoon, mail als fysiek) met alle interne en externe
betrokkenen
6. bereidt financiële dossiers voor in het kader van interne of externe controle / opvolging (boekhouder,
subsidiërende overheid, bedrijfsrevisor, inspectie)
7. kan ook nog ingezet worden voor andere taken vb verzekeringsadminstratie, vzw administratie, belastingaangifte
en patrimoniumtaksen,....
8. zorgt voor de opmaak, bekendmaking en opvolging van een draaiboek financiële administratie en verbetert dit
proces waar nodig
9. springt in bij uitvoerende taken

Profiel

opleiding en/of ervaring in boekhouding is pluspunt

Jobgerelateerde competenties


Procedures voor het administratieve en financiële beheer, indicatoren voor de opvolging van de activiteit en
rapportering aan de directie, bepalen en opstarten
Activiteiten uitvoeren: Beheer van het roerend en onroerend vermogen
Toezicht houden op het beheer van de liquiditeiten
Aanbevelingen aan leidinggevenden doen over de toekenning van financiële middelen
Activiteiten uitvoeren: Onderhandeling met financiers (uitvoering van overeenkomsten, ...)
De begroting van de organisatie opstellen, voorleggen aan de leidinggevende instanties en aanpassingen uitvoeren
De evolutie van de financiële resultaten van de organisatie opvolgen
Het financieringsplan opstellen

Persoonsgebonden competenties


Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Leervermogen hebben
Zelfstandig werken
Samenwerken als hecht team
Creatief denken (Inventiviteit)
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Resultaatgerichtheid
Omgaan met stress
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Regels en afspraken nakomen

Aanbod

Barema 106 (weddeschaal onderwijs)
Overheidsanciënniteit wordt overgenomen (volgens regels Ministerie onderwijs)
terugbetaling woon- werkverkeer

Plaats tewerkstelling


Burchtstraat 46 9400 NINOVE

Vereiste studies

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
gelijkwaardig door ervaring.
Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis


Nederlands (zeer goed)


Contract


Tijdelijke job (met optie vast)
Deeltijds - 18 uren per week
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

via e-mail: info [at] leerpuntzovl.be
contact: Marleen Delahaye
op basis van brief en CV zal een selectie gemaakt worden
solliciteren tot en met 30/09/2020

Delen: