Over ons

Leerpunt Waas & Dender biedt kortgeschoolde volwassenen extra leerkansen om vlot mee te kunnen in het dagelijks leven.

 We organiseren een brede waaier van vorming om het eigen ‘kennen, kunnen en doen’ te versterken. Zo geeft Leerpunt cursussen taal, sociale kennis en vaardigheden, rekenen, computer, enz… 
Deze cursussen helpen de cursist beter om te gaan met veranderingen in het persoonlijk leven, op het werk of bij het verder studeren. De leertrajecten geven recht op officiële certificaten.
 
In een stimulerende, open en veilige leeromgeving geven we eigentijdse cursussen. Iedere cursist mag daarbij rekenen op ons gemotiveerd Leerpunt-team waar professionaliteit, pluralisme, respect en aandacht voor iedere mens centraal staan. De lessen gaan op meerdere plaatsen door in de regio Waas en Dender. 
 
Leerpunt speelt in op maatschappelijke noden en werkt daartoe samen met relevante partners.
 
Samen met hen en onze cursisten leveren we een bijdrage aan een maatschappij waarin levensbreed leren plezier geeft, voor iedereen is… en het verschil maakt!

Delen: