Leerpunt Waas & Dender

Zeker van jezelf

Prijs: 
gratis

Vanessa volgt les bij Leerpunt.

Je durft niet altijd zeggen wat je denkt.

Contacten met anderen vind je moeilijk: thuis, in je ruime omgeving of op het werk.

Je vindt het moeilijk om je wensen, gevoelens, vragen uit te drukken.

Je wilt het anders, maar je weet niet hoe.

In deze cursus leer je:

  • je mening geven
  • nee zeggen
  • verschillende manieren van reageren onderscheiden
  • spreken in een groep
  • omgaan met conflicten
  • vragen durven stellen
  • omgaan met kritiek
  • ...

Wil je meer info ?

T 052 258 278
T 03 766 29 29