Leerpunt Waas & Dender

Leesplezier

Wanneer: 
1x per week - 's avonds
Startdatum: 
Je kan het ganse schooljaar starten.
Prijs: 
gratis

Je wilt graag lezen, maar om allerlei redenen komt het er niet van.

In de cursus 'Leesplezier' lezen we samen verhalen, boeken, gedichten, liedjesteksten,...

We praten erover en ontdekken onze eigen smaak.

Door ons in te leven in de tekst ervaren we de rijkdom van woorden.

Wil je meer info ?

T 052 258 278
T 03 766 29 29