Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland

Vacature - voltijdse aanwerving leraar basiseducatie

Door ziekte en verlengingen van verlofstelsels van verschillende collega's hebben we al langere tijd nood aan versterking in het Alfa NT2- en Wiskundeteam.  Bij deze de vacature voor een voltijdse aanwerving na de paasvakantie. De nieuwe medewerker zal in eerste instantie ingeschakeld worden in Alfa NT2 en Wiskunde.  Solliciteren kan via een mail aan info [at] cbe11.be, ten laatste op 24/03/20 (motivatiebrief en CV in één document).  

Zie profielomschrijving in bijlage.

Delen: