Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland

Vacature - aanwerving leraren basiseducatie oktober 2020

We zoeken nog nieuwe medewerkers.
Zoals steeds zoeken we mensen met interesse om basiscompetenties in brede zin aan te leren aan onze verschillende doelgroepen.
Momenteel kijken we vooral uit naar mensen met interesse en ervaring voor wiskunde (rekenen), ICT (basiskennis) en (Alfabetisering) Nederlands tweede taal.

Alle info in PDF in bijlage.

Delen: