Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland

Aanwerving educatief medewerkers - maart 2019

Wij zoeken voor indiensttreding op 25/03/2019 twee voltijdse educatieve medewerkers.

Taakomschrijving en profiel

Van al onze medewerkers verwachten we de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in de verschillende leergebieden van basiseducatie.
Naar verwachting zal in eerste instantie één nieuw aangeworven medewerker ingezet worden voor cursussen Nederlands tweede taal en alfabetisering Nederlands tweede taal. De andere medewerker zal ingezet worden voor cursussen wiskunde, ICT en Maatschappij oriëntatie.

Kandidaten moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Ze moeten bereid zijn tot avondwerk (max. 2 avonden/week) en bereid zijn cursusopdrachten uit te voeren in de regio Gent-Meetjesland-Leieland.
Contract bepaalde duur tot 31/08/19 met kans op verlenging.
Loonbarema onderwijs: 346

Solliciteren ten laatste 13/03/19 per e-mail: info [at] cbe11.be. Om praktische redenen vragen we aan de kandidaten om hun motivatiebrief en CV in een document te verwerken.
Voor meer informatie over onze werking kunnen kandidaten terecht op onze website https://www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland