Centrum voor Basiseducatie LiMiNo

Basiseducatie LiMiNo zoekt geëngageerde collega-leerkrachten - voor werfreserve met kans op onmiddellijke indiensttreding

Vereist diploma:
Een bekwaamheidsbewijs van ten minste een sociale of pedagogische bachelor.

Taken:

 • Begeleiden van cursussen basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.
 • Voorbereiden van de educatieve programma's.
 • Opvolging cursisten.
 • Overleg met collega's.
 • Diverse taken die betrekking hebben op de organisatie en begeleiding van het educatieve aanbod en de cursisten.

Profiel:

We verwachten van onze kandidaat lesgevers dat ze:

 • Bekwaam zijn in groeps- en individuele educatieve begeleiding van laaggeschoolde volwassenen en in staat zijn zelfstandig groepen te begeleiden.
  Ervaring met onderwijs of vorming voor (laaggeschoolde) volwassenen is een surplus.
  Ook andere types ervaring strekken tot aanbeveling zoals:
  - ervaring met taaldidactiek/lees- en schrijfdidactiek op het niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs
  - ervaring met PAV in het secundair onderwijs
  - ervaring in het OKAN-onderwijs
  - ervaring met wiskunde- en/of ICT-didactiek op het niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs
  - ervaring met de doelgroep
 • Deelnemersgericht zijn. Inzicht hebben in de problematiek van laaggeschoolde volwassenen en kunnen inspelen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van de individuele cursisten.
 • Motiverend en stimulerend kunnen omgaan met de doelgroep.
 • Cursusmateriaal kunnen selecteren, gebruiken en aanvullen, zelf materiaal kunnen ontwikkelen in functie van de leervragen en -behoeften van de cursisten en dit materiaal ook voor andere begeleiders bruikbaar maken.
 • De vorderingen van cursisten kunnen bijhouden. 
 • Bekwaam zijn tot kritische reflectie op het eigen didactisch handelen, problemen kunnen en durven bespreekbaar maken.
 • Democratisch en pluralistisch ingesteld zijn.
 • Zowel zelfstandig kunnen werken als goed in een team met collega's kunnen samenwerken.
 • Bereid zijn tot eventueel avondwerk (maximum 2 avonden per week)

Statuut:

 • De wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse betrekking wordt vastgesteld op 36 uur.
  De opdracht voor de leraar basiseducatie is een totale opdracht (een centrumopdracht) en omvat naast de contacturen (het lesgeven),  ook de lesvoorbereidingen, het overleg, ontwikkelwerk en een deelname aan interne en externe deskundigheidsbevordering.
 • Salaris aan onderwijsbarema
  346 mits bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
  301 zonder BPB. (Meer info m.b.t. de barema’s op : www.ond.vlaanderen.be )
 • 35 dagen vakantie op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. De vakantiedagen worden opgenomen tijdens de schoolvakantie.

Solliciteren met brief en CV naar sollicitatie [at] basiseducatielimino.be 

Meer info over het centrum vind je op de website www.basiseducatie-limino.be