Een cursus op maat van jouw organisatie

Organisaties kunnen bij Basiseducatie LiMiNo ook terecht voor een cursusaanbod op maat. Zo organiseren we cursussen in samenwerking met OCMW's, VDAB, gemeentebesturen, buurtopbouwwerk...
Bij een aanbod in samenwerking kan er gekozen worden voor een bepaalde module, maar er is ook de mogelijkheid om doelen uit verschillende opleidingen te combineren.

De concrete inhouden en doelen van het cursusaanbod worden in overleg met de partnerorganisatie vastgelegd.
Zo'n samenwerking levert winst op voor de 3 betrokken partijen:

  • de cursist krijgt een aanbod dat optimaal inspeelt op zijn of haar leervragen
  • de partnerorganisatie krijgt een beter beeld van de doelgroep en leert op die manier de opleidingsvragen helder formuleren
  • Basiseducatie LiMiNo krijgt door dit maatwerk een beter zicht op de opleidingsnoden die bij de partnerorganisaties leven

Enkele voorbeelden:

  • een cursus 'Slim Beheer' of 'Werk zoeken' voor cliënten van het OCMW
  • een computer- of tabletcursus i.s.m. een gemeentebestuur
  • een cursus 'Vlotter leren rekenen' voor werkzoekenden i.s.m. de VDAB

Heb je interesse om met je organisatie een cursus op maat van jouw doelgroep te organiseren?
Neem dan contact op met ons:

  • voor de regio Noord-Limburg: - Thomas Verheyen - thomas.verheyen [at] basiseducatielimino.be
  • voor de regio West-Limburg - Vicky Daniëls - vicky.daniels [at] basiseducatielimino.be
  • voor de regio's Genk en Maasland: - Raf Treunen - raf.treunen [at] basiseducatielimino.be

Delen: