Stappen Vooruit

Stappen Vooruit is een vaste samenwerking tussen opleidings- en werkervaringsprojecten in de sociale economie en CBE Open School.

Het project biedt organisaties en hun doelgroepen de mogelijkheid om op een systematische manier
aan basiscompetenties te werken.

 

Sociale inschakelingseconomie

Het belang van basiscompetenties voor wie een job wil vinden en behouden, wordt steeds meer erkend.
Vaktechnische competenties alleen zijn niet voldoende.  Werkgevers verwachten dat een werknemer voldoende
taal-, reken-, computer-, persoonlijke en sociale vaardigheden heeft. Ook een rijbewijs verhoogt de kansen
op de arbeidsmarkt.
De opleidings- en werkervaringsprojecten van de sociale economie werken competentieversterkend.
Vaktechnische competenties worden versterkt op de werkvloer.  Het cursusaanbod van Open School versterkt de basiscompetenties.

 

Screening basiscompetenties

Om een goed beeld te krijgen van de competenties van de kandidaten worden zij door hun begeleiders uitgenodigd
voor een startreeks van Stappen Vooruit.
Een startreeks bestaat uit twee samenkomsten.  Tijdens de bijeenkomsten nemen we testen af die het wiskunde- en taalniveau
van de deelnemers bepalen.  We gaan ook na welke de noden en vragen op vlak van ICT en rijbewijs zijn.  Tijdens een individueel gesprek
bespreken we de resultaten van de testen en peilen we naar de interesses en opleidingswensen van de deelnemers.
We stippelen een opleidingstraject uit dat in overleg met de begeleider van het opleidings- of werkervaringsproject gerealiseerd wordt.
De deelnemers aan de startreeks krijgen voorrang als ze in het aanbod van Open School willen instappen
of kunnen elders opleiding volgen.  Ze worden tijdens hun leertraject in Open School nauwgezet begeleid en opgevolgd.

Het aanbod van CBE Open School is door de goede samenwerking met de verschillende partners en
op basis van de leervragen van hun medewerkers verder gegroeid.
Zo organiseert het CBE al verschillende jaren cursussen technisch Nederlands, een wiskundewerkplaats
en cursussen Rijbewijs in samenwerking met  het Leerwerkbedrijf Oost-Brabant.
Daarnaast werd de cursus Sterk aan het werk ontwikkeld In die cursus werken we aan persoonlijke en sociale vaardigheden
die nodig op de werkvloer zijn, zoals omgaan met stress en conflicten, vertrouwen hebben in het eigen kunnen, gemotiveerd zijn in het werk, …

 

Contact

Het project Stappen vooruit is in 2004 opgestart en kan al op mooie resultaten terugblikken.
Cruciaal daarbij zijn de goede contacten en afspraken tussen CBE Open School en de diverse opleidings- en tewerkstellingsprojecten.
Met z’n allen werken aan basiscompetenties bij de doelgroep is vaak niet evident en vraagt de nodige motivatie en activering. 

Verantwoordelijken voor Stappen Vooruit zijn Leen De Smedt en Sofie Paschalidis- stappenvooruit.leuven [at] cbeopenschool.be

Neem zeker contact op als ook uw bedrijf of organisatie stappen vooruit wil zetten.

Delen: