CBE Open School Halle-Vilvoorde

Halftijds (18u) uitvoerend administratief bediende (m/v/x) regio Vilvoorde-Grimbergen

Situering

Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde is één van de 13 Vlaamse Centra voor Basiseducatie die door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. Onze kerntaak is het terugdringen van laaggeletterdheid. In Vlaanderen is immers nog altijd 1 op 7 volwassenen laaggeletterd. Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan: Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Wiskunde, Maatschappelijke Oriëntatie, ICT en opstap Talen. Het werkgebied Halle-Vilvoorde is verdeeld in 8 regio’s die door 10 teams worden bediend. De zetel van CBE Halle-Vilvoorde is gelegen in de Nieuwstraat 5, 1830 Machelen.

Functiebeschrijving

· Je maakt deel uit van het team Grimbergen en verzorgt het onthaal en de administratie.

· Je helpt actief mee aan een vlot verloop van de dagelijkse werking; je zorgt in het team voor de input van cursusgegevens en neemt uitvoerende en ondersteunende taken op.

· Je ondersteunt de teamcoach en overlegt met collega’s om de werking van het team samen uit te bouwen.

· Je werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking in het team.

Specifieke taken

De uitvoerende administratieve medewerker werkt mee in een team:

· Verzorgt het onthaal

· Verwerkt de dagelijkse interne en externe post

· Houdt het klassement en archief CBE bij

· Beheert de stock en volgt de bestellingen op

· Doet de invoer en verwerking van cursus- en cursistgegevens in het registratieprogramma (Administratix)

· Doet de administratieve verwerking van gegevens ifv het traject van de cursist (attesten , certificaten, Vlaams opleidingsverlof, evaluatiemateriaal, …)

· Doet de administratie tijdens inschrijvingsmomenten (ook op verplaatsing)

· Volgt de administratie bij ongevallen cursisten (Ethias) en teamleden op.

· Houdt het kasboek bij

Wij bieden

· Bediendencontract

· Standplaats Vilvoorde

· Deeltijds contract (18/36) van bepaalde duur tot en met 31/8/2021, verlenging mogelijk

· Een wedde aan barema 122 (Uitvoerend administratief medewerker) Meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/. Eerdere tewerkstelling bij de overheid kan meetellen in de anciënniteitberekening van het loon.

· De werktijden worden afgesproken in overleg met de andere collega’s en vallen tussen 8u – 17u. Beperkte avondpermanentie (max 1 avond per week).

· Terugbetaling woon-werkverkeer

· Mogelijkheid tot bijscholing en interne opleiding

Voorwaarden

· Minimumdiploma hoger secundair onderwijs

· Bewijs van goed gedrag en zeden

· Medisch attest om in het onderwijs te mogen werken

Competenties

· Gedreven zijn

· Openheid tonen

· Plannen en organiseren

· Integer handelen

· Klantvriendelijk zijn

Vaardigheden

· Communicatieve vaardigheden

· Administratieve vaardigheden

· ICT-vaardigheden

· Taal: Nederlands (lezen en schrijven)

Sollicitatieprocedure

· Sollicitatiebrief met CV uitsluitend per mail naar directie [at] cbehalle-vilvoorde.be t.a.v. Gert Van Walle ten laatste tegen vrijdag 5 juni 2020 om 20u.

· Eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven met CV. Uitnodiging naar verdere selectie.

· Definitieve selectie op basis van een ICT-proef en sollicitatiegesprekken vanaf vrijdag 12 juni

Delen: