CBE Open School Halle-Vilvoorde

Halftijds (18u) beleidsondersteund administratief medewerker (m/v/x)

Het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een halftijdse (18u) beleidsondersteunend administratief medewerker (m/v/x)

Situering

Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde is één van de 13 Vlaamse Centra voor Basiseducatie die door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en gesubsidieerd. Onze kerntaak is het terugdringen van laaggeletterdheid. In Vlaanderen is immers nog altijd 1 op 7 volwassenen laaggeletterd. Ons centrum biedt de volgende opleidingen aan: Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Wiskunde, Maatschappelijke Oriëntatie, ICT en opstap Talen. Het werkgebied Halle-Vilvoorde is verdeeld in 8 regio’s die door 10 teams worden bediend. De zetel van CBE Halle-Vilvoorde is gelegen in de Nieuwstraat 5, 1830 Machelen.

Functiebeschrijving

De beleidsondersteunend administratief medewerker zorgt voor een efficiënte personeelsadministratie en draagt bij aan de uitwerking van het HR-beleid. Hij/zij heeft als HR-deskundige ook een adviserende rol voor de medewerkers van het centrum.

Specifieke taken

De beleidsondersteunend administratief medewerker werkt mee aan de personeelsadministratie op centrumniveau:

· Volgt de wetgeving en afspraken (extern en intern) op en maakt een realistische vertaalslag naar de plaatselijke werking

· Zorgt mee voor de implementatie van het HR-beleid

· Maakt de loonberekeningen op (voor het sociaal secretariaat of het Departement Onderwijs) en volgt dit verder op

· Zorgt voor de opmaak, bekendmaking en opvolging van draaiboeken. Verbetert de procedures waar nodig

· Levert juridische informatie aan personeel, LOC en Raad van Bestuur en neemt een adviesrol op, bv over verlofstelsels

· Levert cijfermateriaal aan bij staf/directie om beleidsbeslissingen te kunnen voorbereiden

· Verzorgt de brugfunctie met de Vlaamse Administratie

· Motiveert medewerkers om hun administratieve verplichtingen op te nemen

· Geeft nieuwe medewerkers een introductie volgens de gemaakte afspraken (m.b.t. personeelsaangelegenheden, intern reglement, statuut)

· Zorgt voor een vriendelijk/professioneel contact met medewerkers en externen (zowel via telefoon, mail als fysiek)

· Houdt de arbeidscontracten bij en stelt de personeelsmatrix op

· Beheert het tijdsregistratiesysteem

Kennis en vaardigheden

· Goede kennis van sociale wetgeving en bereid zijn deze te verwerven over de regelgeving van toepassing op het volwassenenonderwijs en basiseducatie in het bijzonder

· Goede kennis van en ervaring met HR-processen

· Goede kennis van en ervaring met personeelsadministratie

· Vlot kunnen werken met de computer o.a. Excel, Word, Outlook

· Vaardig zijn in het beheren en opstellen van dossiers

· Minstens diploma hoger secundair onderwijs

Competenties

· Gedreven zijn

· Openheid tonen

· Plannen en organiseren

· Integer handelen

· Klantvriendelijk zijn

Wij bieden

· Bediendencontract

· Standplaats Vilvoorde of Halle (Buizingen)

· Deeltijds contract (18/36) van bepaalde duur tot en met 31/8/2021, verlenging mogelijk

· Een wedde aan barema 106 (Beleidsondersteunend administratief medewerker) · Meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/. Eerdere tewerkstelling bij de overheid kan meetellen in de anciënniteitberekening van het loon.

· De werktijden worden afgesproken in overleg met de andere collega’s en vallen tussen 8u – 17u.

· Terugbetaling woon-werkverkeer

· Mogelijkheid tot bijscholing en interne opleiding

Voorwaarden

· Minimum diploma hoger secundair onderwijs

· Bewijs van goed gedrag en zeden

· Medisch attest om in het onderwijs te mogen werken

Sollicitatieprocedure

· Sollicitatiebrief met CV uitsluitend per mail naar directie [at] cbehalle-vilvoorde.be t.a.v. Gert Van Walle ten laatste tegen vrijdag 5 juni 2020 om 20u.

· Eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven met CV. Uitnodiging naar verdere selectie.

· Definitieve selectie op basis van een ICT-proef en sollicitatiegesprekken vanaf vrijdag 12 juni

Delen: