Basiseducatie over morgen: sterke netwerken werken.

Sterke netwerken werken. Dat is het motto van ons beleidsplan 2017-2020. 

Al jaren zetten de 13 centra voor Basiseducatie en de Federatie Basiseducatie zich allemaal samen in om geletterdheid te verhogen via onderwijs en vorming. Vanaf nu gaan we verder als netwerkorganisatie: allemaal samen zijn we het Netwerk BE. In ons beleidsplan 2017-2020 bepalen we een gemeenschappelijke koers. We streven naar doorgedreven co-creatie. Dit is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op de processen en de resultaten ervan in het Netwerk BE. We geloven in de meerwaarde van samenwerking: 1 + 1 = 3. 

Wat we precies willen realiseren met dit beleidsplan? Je vindt de volledige tekst hieronder. 

Delen: