Basiseducatie Kempen

Contacteer ons

Regio Turnhout en maatschappelijke zetel:
Otterstraat 109
2300 Turnhout

014 42 27 87

Regio Geel - Mol - Herentals:
Kollegestraat 21
2440 Geel


014 58 41 91

Hier vind je ons

Geel

Kollegestraat 21, 2440 Geel
Alle informatie

Turnhout

Otterstraat 109, 2300 Turnhout
Alle informatie

Aanbevelingen voor een geletterde gemeente

Zin om samen te werken?

Centrum voor Basiseducatie Kempen organiseert veel cursussen in samenwerking met vele verschillende organisaties.
In overleg met de partner maken we een aanbod op maat of verwijzen we door naar ons open aanbod.
Hierbij houden we rekening met de doelgroep, de behoeften en de leervragen, de financiële mogelijkheden, de ruimere context,...

Een paar praktijkvoorbeelden:
- in samenwerking met VDAB organiseren we een intensief taalaanbod voor anderstaligen.
- OCMW's vragen ons voor een Module Budgetteren of Mobiliteit en openbaar vervoer.
- met de gemeente, inburgering en  Kind en Gezin zetten we projecten Moeder-taal op voor anderstalige moeders met kleine kinderen.
- een gemeente kan ons inhuren voor een vorming 'communicatie op de werkvloer' voor poetspersoneel
- samen met het CLB en een lagere school maken we een cursus op maat voor ouders van de kinderen.
- in de gevangenissen werken we een veelzijdig aanbod uit voor de gedetineerden.
- met SPAAK, armoede organisatie Kempen, werken we een gepast leeraanbod uit.
- we ondersteunen taal en rekenen in een opleiding schoonmaaktechnieken bij VDAB (getuigenissen).
- we verzorgen een cursus ICT en solliciteren voor een tewerkstellingsproject van een OCMW.
- met het theatergezelschap 't Gevolg werken we een leerkunstproject uit.
- we bieden ondersteuning rekenen in de beroepsopleidingen van de VDAB (getuigenissen).
- samen met een armoedeproject OCMW en Kind en Gezin verzorgen we opvoedingsondersteuning voor moeders.
- met het Deeltijds Onderwijs werken we een programma Nederlandse taal uit voor jongeren.
- samen met VDAB bedienen we 55+-ers met een cursus digitale vaardigheden.
- de Buitenschoolse kinderopvang vraagt ons voor een cursus communicatie.

Wil je graag met ons samenwerken, wil je een verkennend gesprek of meer informatie?
Contacteer mieke.hens [at] basiseducatiekempen.be
014 42 27 87