Aanbevelingen aan het beleid


8 aanbevelingen


De sector Basiseducatie formuleerde 8 aanbevelingen aan het beleid met bijhorende acties.
Daarmee willen we de aandacht vestigen op de nood aan een structureel geletterdheidsbeleid in het algemeen. Maar ook op het belang van een kwalitatief en zichtbaar geletterdheidsaanbod van de 13 Centra voor Basiseducatie in het bijzonder.    

  1. Ontwikkel een geletterdheidsbeleid in elk beleidsdomein.
  2. Maak van geletterdheid een prioriteit in het volwassenenonderwijs.
  3. Stimuleer de verdere uitbouw van het geletterdheidsaanbod in de Centra voor Basiseducatie.
  4. Geef de Centra voor Basiseducatie de regierol in de uitbouw van leertrajecten voor laaggeletterden.
  5. Faciliteer samenwerking tussen verschillende actoren om geïntegreerde leertrajecten op te zetten.
  6. Ondersteun de verdere professionalisering van de Centra voor Basiseducatie.
  7. Realiseer een flexibel personeelsstatuut en de erkenning van de Federatie Centra voor Basiseducatie (CAO III).
  8. Laat schaalvergroting in het volwassenonderwijs de zichtbaarheid van Basiseducatie niet schaden.

Memorandum 'Geletterdheidsbeleid, een prioriteit!'


Achtergrond bij de 8 beleidsaanbevelingen vind je in ons Memorandum. Dat schreven we naar aanleiding van de Regionale en Federale verkiezingen in mei 2014. Maar het is nog steeds relevant.

Wil je het volledige memorandum lezen? Klik dan hier.

Delen: